iQue Analiz Kitleri ve Sarflar

iQue® Reaktif Kitleri, hücre döngüsü, apoptoz, membran bütünlüğü, proliferasyon ve antikor karakterizasyonu dahil olmak üzere çoklu fonksiyonel analizler yanı sıra  hücreler, analiz boncukları veya her ikisi üzerindeki çeşitli immün hücre fonksiyonlarının ölçülmesini sağlayarak fenotip ve işlevleri  eş zamanlı olarak değerlendirmenize olanak tanır. 

iQue® reaktif kitleri, hücre döngüsü, apoptoz, membran bütünlüğü, proliferasyon ve antikor karakterizasyonu dahil olmak üzere çoklu fonksiyonel analizler yanı sıra  hücreler, analiz boncukları veya her ikisi üzerindeki çeşitli immün hücre fonksiyonlarının ölçülmesini sağlayarak fenotip ve işlevleri  eş zamanlı olarak değerlendirmenize olanak tanır. 

Antikor Karakterizasyonu

Valide edilmiş iQue® Hücre ve Bead Tabanlı Kitler, daha az örnekten analiz edilebilir veriler elde etmenize olanak tanır, tümü geleneksel testlerin çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşir. Bu benzersiz analiz kitleri, minimum hazırlık gereksinimi ile akıcı bir iş akışı sağlamak için yıkama ve dilüsyon gerektirmez.

Hücre Sağlığı

Birden fazla hücresel işlevi ölçmek için. iQue® Hücre Tabanlı Kitler, canlılık, proliferesyon, apoptoz ve daha fazlası gibi multipleks hücre sağlığı ve hücre işlevi parametrelerinin analizini sağlar. 

Immünolojik Testler

iQue Qbeads®, sitokinlerin, adezyon moleküllerinin, enzimlerin, büyüme faktörleri reseptörlerinin ve daha fazlasının multipleks kantitasyonuna olanak tanıyan farklı mikroboncuk tipleri üzerinde spesifik proteinlerin yakalanmasını sağlayan bir reaktif ailesidir. 

Fenotip ve Fonksiyon

iQue® İmmün Hücre Bazlı Kitler, eş zamanlı olarak immünolojik hücre fenotiplerinin ve canlılık, proliferasyon ve sitokin salınımı gibi fonksiyonel özelliklerin analizini sağlar. Bu kitlerin çoğu, az sayıda  yıkama gerektiren protokoller için optimize edilmiştir. 

iQue Reagents Brochure

İndir

Benzer Ürünler