X

Önemli Duyuru: Unvan Değişikliği

Değerli İş Ortaklarımız,

Unvan değişikliğimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Daha önce de sizlere bildirdiğimiz gibi Sartorius Stedim Biotech, Sartonet Seperasyon Teknolojileri A.Ş.'nin satın alımını 1 Haziran 2023'te tamamlamıştı. Bu sürecin devamı olarak ticari unvanımız 07 Mart 2024 tarihi itibarıyla “Sartorius Biyoteknoloji A.Ş.” olarak değişmiştir.

Yeni ismimizi kullanmaya başladığımızı ve tüm resmi belgelerimizde bu değişikliğin yansıtılacağını bilmenizi isteriz.

Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür eder, iş birliğimizin devamını dileriz.

En içten saygılarımızla,

Sartorius Biyoteknoloji A.Ş.

Heparin HyperD®

Heparin HyperD® M reçinesi, pıhtılaşma faktörleri, büyüme hormonları, lipoproteinler ve DNA/RNA işleme enzimleri gibi heparin bağlayıcı proteinlerin saflaştırılması için uygundur.

Ürün no : 20029-013

Heparin HyperD® M “kabuk içinde jel” reçinesi, hidrojel dolgulu gözenekler içeren gözenekli sert bir mineral boncuktan oluşur. Heparin ligandı hidrojele bağlıdır.

Özellikler ve Faydalar

  • Yüksek doğrusal akış hızında yüksek dinamik bağlama kapasitesi
  • Sert, sıkıştırılamaz reçine
  • Laboratuvardan üretim ölçeğine kadar çeşitli proteinlerin saflaştırılması
  • Minimal ligand sızıntısı

Uygulamalar

  • Antitrombin III'ün (ATIII) büyük ölçekli saflaştırılması için referans yöntemi
  • Faktör IX, Faktör VII, Faktör XI, Faktör XII ve XIIa gibi pıhtılaşma faktörlerinin saflaştırılması
  • Lipoprotein(LDL, VLDL, VLDL apoprotein, HDL) ve lipoprotein lipaz saflaştırma
  • Büyüme hormonu ve büyüme faktörü (FGF, ECGF) saflaştırması
  • DNA ve RNA ile ilgili enzimler
  • Çeşitli diğer enzimlerin (kollajenaz, a-L-iduronidaz, hiyalüronidaz ve lizozim), fibronektin, fibronektin fragmanları ve hormon reseptörlerinin saflaştırılması

Heparin HyperD® M - Affinity Chromatography Resin

İndir

Benzer Ürünler