Heparin HyperD®

Heparin HyperD® M reçinesi, pıhtılaşma faktörleri, büyüme hormonları, lipoproteinler ve DNA/RNA işleme enzimleri gibi heparin bağlayıcı proteinlerin saflaştırılması için uygundur.

Ürün no : 20029-013

Heparin HyperD® M “kabuk içinde jel” reçinesi, hidrojel dolgulu gözenekler içeren gözenekli sert bir mineral boncuktan oluşur. Heparin ligandı hidrojele bağlıdır.

Özellikler ve Faydalar

  • Yüksek doğrusal akış hızında yüksek dinamik bağlama kapasitesi
  • Sert, sıkıştırılamaz reçine
  • Laboratuvardan üretim ölçeğine kadar çeşitli proteinlerin saflaştırılması
  • Minimal ligand sızıntısı

Uygulamalar

  • Antitrombin III'ün (ATIII) büyük ölçekli saflaştırılması için referans yöntemi
  • Faktör IX, Faktör VII, Faktör XI, Faktör XII ve XIIa gibi pıhtılaşma faktörlerinin saflaştırılması
  • Lipoprotein(LDL, VLDL, VLDL apoprotein, HDL) ve lipoprotein lipaz saflaştırma
  • Büyüme hormonu ve büyüme faktörü (FGF, ECGF) saflaştırması
  • DNA ve RNA ile ilgili enzimler
  • Çeşitli diğer enzimlerin (kollajenaz, a-L-iduronidaz, hiyalüronidaz ve lizozim), fibronektin, fibronektin fragmanları ve hormon reseptörlerinin saflaştırılması

Heparin HyperD® M - Affinity Chromatography Resin

İndir

Benzer Ürünler