Octet Sistem Yazılımı

Yazılım, Octet Data Analysis HT yazılımında birden fazla örnek plate'inin ve deneyin birlikte analiz edilmesine izin vererek analiz süresini saatlerden dakikalara düşür.

Çoklu numune plakalarının analizi - Yazılım, Octet® Analysis Studio yazılımında birden fazla numune plakasının ve deneylerin birlikte analizine izin vererek analiz süresini saatlerden dakikalara düşürür.

Veri işleme esnekliği; özelleştirilebilir PDF veri raporları - Aralarından seçim yapabileceğiniz daha esnek ve gelişmiş veri işleme ve düzeltme seçenekleri. PDF veri raporları metin, grafikler, veri tabloları ve resimler kullanılarak özelleştirilebilir.

Otomatik analiz - Niceleme, kinetik ve epitop gruplama verileri için otomatik analiz etkinleştirilir.

21 CFR Bölüm 11 uyumluluğu ve elektronik imzalar - Birincil veri bütünlüğü elektronik imzalar aracılığıyla güvence altına alınır—alınan veriler dijital olarak imzalanır ve değiştirme geçersiz olur.

21 CFR Bölüm 11, gelişmiş denetim iziyle uyumluluk - Tüm eylemler, eski ve yeni değerlerin ayrıntılarıyla birlikte kaydedilir ve zaman ile belirtilir.

Octet Cfr Software Validation Package Datasheet

İndir

Octet Data Analysis Ht Software Datasheet

İndir

Benzer Ürünler