CIMmultus® OH – Hydrophobic Interaction Chromatography

  • Yüksüz (nötr) ligand
  • Çalışma aralığı, pH 2–10
  • Çökeltici tuzlar veya polietilen glikol varlığında çok büyük çözünen maddeleri (virüs partikülleri, VLP, veziküller) tutar
  • Artan boyut sırasına göre büyük çözünen maddeleri yüksek çözünürlükle ayrıştırır
  • Azalan tuz veya polietilen glikol ile elüsyon
  • 1 M NaOH ile sterilize edilebilir

HIC, bu işlevdeki üstün performansı nedeniyle öncelikle agrega çıkarma için kullanılır.

Reçineler, küçük ve orta büyüklükteki proteinler için iyi bağlanma kapasiteleri sergilerken, karışık modlu reçineler genellikle HIC ve IEX mekanizmalarını birleştirir.

Zarlar, reçinelere kıyasla virüslere, virüs benzeri partiküllere ve diğer büyük komplekslere daha yüksek bağlanma kapasitesine sahiptir ve ayrıca daha kısa işlem süresi ve daha yüksek üretkenlik ile sonuçlanan daha yüksek akış oranları avantajı sunar.

HIC monolitleri, plazmit DNA izoformlarının ayrılmasında anahtardır.

CIMmultus® Monolithic Columns

İndir

Benzer Ürünler