Yazılım

Tartım verilerinin ve ilgili parametrelerin dikkatli bir şekilde alınması, kütle metrolojisindeki en önemli kriterlerden biridir.

Kütle Metroloji Ekipman Yazılımı


Tartı verilerinin ve ilgili parametrelerin dikkatli bir şekilde alınması, kütle metrolojisindeki en önemli kriterlerden biridir. Sartorius, karşılaştırıcıların, iklim istasyonlarının, ağırlıkların ve diğer kütle metroloji ekipmanlarının yönetimi ve kontrolü için çeşitli esnek yazılım çözümleri sunar.


ScalesNet-M Basic Module


ScalesNet-M, referans standardı
ağırlıkları, iklim modülünü ve
bağlı sensörlerini izler. Ekranda
kalibrasyon zamanı gösterilir.Kullanıcı,
kütle karşılaştırıcıları, referans standardı
 için test aralıklarını ayarlar


SartoCollect Software


Sartorius cihazları için standart veri iletişim yazılımı (teraziler/teraziler, nem tayin cihazı ve pH-metre). Sistem gereksinimleri: MS Windows 2000 | Windows XP Professional, Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate. Bağlantı kablosu ayrıca sipariş edilmelidir.