Extractables mı? Leachables mı?

Extractables mı? Leachables mı?

Validasyonun bir önemli basamağı da filtrasyon sisteminden proses ortamına herhangi bir maddenin geçip geçmediği, filtre kaynaklı bir kalıntı meydana gelip gelmediğinin belirlenmesidir. Bugün ilaç endüstrisinde kullanılmakta olan birçok polimerin kendi bünyesinden kalıntı bırakma riski bulunmakta, birçok polimer bileşeni olan filtreler de aynı riskler dâhilinde değerlendirilmektedir. Filtreyi meydana getiren, O-ring, conta, üst ve alt bağlantı adaptörleri, dış iskelet vb. bileşenler birçok farklı kimyasaldan meydana gelmekte ve bu kimyasalların üretim koşullarında ürüne geçme ihtimali bulunmaktadır

İlaç sanayiinde üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve Ar-Ge departmanı sorumluları

— Extractables ve Leachables tanımları

— Önerilen test metotları ve test basamakları

— Validasyon testlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar

— Göz ardı edilen riskli uygulamalara örnekler