X

Önemli Duyuru: Unvan Değişikliği

Değerli İş Ortaklarımız,

Unvan değişikliğimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Daha önce de sizlere bildirdiğimiz gibi Sartorius Stedim Biotech, Sartonet Seperasyon Teknolojileri A.Ş.'nin satın alımını 1 Haziran 2023'te tamamlamıştı. Bu sürecin devamı olarak ticari unvanımız 07 Mart 2024 tarihi itibarıyla “Sartorius Biyoteknoloji A.Ş.” olarak değişmiştir.

Yeni ismimizi kullanmaya başladığımızı ve tüm resmi belgelerimizde bu değişikliğin yansıtılacağını bilmenizi isteriz.

Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür eder, iş birliğimizin devamını dileriz.

En içten saygılarımızla,

Sartorius Biyoteknoloji A.Ş.

Vivacon® 500

Vivacon® 500, hızlı DNA konsantrasyonu ve 500 µl numunelerin tampon değişimi için santrifüj ünitelerdir. Ayrıca protein fraksiyonlama uygulamaları için tercih edilen ürünlerdir.

Hydrosart® membranlarının kullanımı, seyreltik numunelerden yüksek geri kazanımlar sağlar. Konsantrenin tamamen geri kazanılması, reverse-spinning adımı ile garanti edilir.

Vivacon® 500, 500 µl başlangıç ​​hacmine kadar olan numuneler için genomik DNA ve peptitlerin konsantrasyon / geri kazanım ve tampon değişim uygulamaları için optimize edilmiştir. Bu hacim aralığında peptit fraksiyonlama uygulamaları için de tercih edilen ürünlerdir. Yüksek oranda seyreltilmiş numunelerle optimum performans için, örn. Vivacon® 500, son derece düşük spesifik olmayan bağlanma özelliklerine ve yüksek akışa sahip patentli Hydrosart® rejenere selüloz membranlarla donatılmıştır. Seçilen MWCO'lar steril ve DNA'sız olarak mevcuttur. 106 güvenlik güvence düzeyine kadar steril olduklarından ve saptanabilir insan genomik DNA kontaminasyonundan arınmış olduklarından emin olmak için çift döngülü etilen oksit (ETO) gaz işlemi ile işlenmiştir. Testler, 2 pg'lik doğrulanmış bir saptama limiti ile 55 döngü üzerinde bir qPCR tahlili ile gerçekleştirilmiştir.

Yüksek geri kazanımlar ve mükemmel tekrar üretilebilirlik, ayrı cihazlarda basılan hacim derecelendirmesi ve moleküler ağırlık kesme değerlerinin sunduğu kolaylık ile bir araya gelir. Vivacon® 500, DNA fraksiyonasyonu (primer çıkarma) ve peptit fraksiyonasyonu (Filter Aides Numune Hazırlama, FASP1) için optimal bir yatay membran tasarımına sahiptir. Numune işlemeden sonra ters döndürme olasılığı, özellikle düşük numune konsantrasyonlarıyla çalışırken önemli olan tam konsantre geri kazanımını garanti eder.

Vivacon 500 Datasheet

İndir

Filter Aided Sample Preparation Vivacon®500

İndir

Benzer Ürünler