BioPAT® Fundalux

Ürün no : BPF2L10

BioPAT® Fundalux, biyoreaktörlerdeki bulanıklığı ölçmek için kızılötesi ışık kullanan absorpsiyon tabanlı bir fotometrik probdur. Kesin olarak tanımlanmış ve sabit bir LED ışık demeti, prob şaftındaki boşluğun her iki tarafından proses ortamından geçer.

Hermetik olarak kapatılmış fotodiyodu, ışığın hücresel kütle, çözünmüş bileşikler ve çözünmeyen malzeme tarafından emilmesinden kaynaklanan ışık yoğunluğunun zayıflamasını algılar. 180° sabit doğrudan ışın optik yol uzunlukları (OPL), LED ışık yoğunluğunun maksimum düzeyde kullanılmasını sağlar. Tespit edilen ışık yoğunluğundaki değişiklikler, ortamdaki materyaller tarafından farklı derecelerde absorpsiyondan kaynaklanır. Ayrıca BioPAT® Fundalux NIR aralığında geçirgenlik prensibine göre çalıştığı için yetiştirme ortamındaki renk değişikliklerinden etkilenmez. Sonuç olarak, prob, bir proses boyunca toplam biyokütle konsantrasyonunu doğru ve sürekli olarak ölçer.

BioPAT Fundalux Application Note

İndir

Benzer Ürünler