Octet N1

Octet® N1 Sistemi, bireysel araştırmacılara etiketsiz analizler sağlar. Bu kişisel test sistemiyle, protein kantifikasyonu ve kinetik deneylerini sadece 4 μL numune ile kendi laboratuvar tezgahınızda çalıştırabilirsiniz.

Basit ve hızlı - Octet® N1 Sistemi, teşvik edilmemiş numunelerde bile belirli mAb'lerin 30 saniye gibi kısa bir sürede algılanmasını sağlar.

Numuneyi kaydet - Benzeşim, bağlayıcı kinetik ve konsantrasyon analizi, 4 μL'lik bir numune damlasında tezgahta ölçülebilir.

Protein varlığının anında tespiti

Sadece bir damla numunede aktif proteinlerin varlığının veya yokluğunun tespit edilmesi ve karmaşık çözeltilerde belirli proteinlerin kolayca tanımlanmasını sağlar. Octet® N1 Sistemi'nden gelen veriler, jel görüntülemeleri ve blotlama gibi mevcut yöntemleri tamamlar ve gerçek zamanlı bağlama eğrileri anında görsel teyit sağlar.

Daha hızlı protein miktarı

Ham ortamda bile protein konsantrasyonlarını etiketleme veya ikincil algılama reaktifleri olmadan ölçülmesini sağlar. Birkaç ng/mL'ye kadar geniş bir dinamik aralık ve hassasiyete sahip olan Octet® N1 Sistemi, genellikle saatler sürebilen geleneksel yöntemlere kıyasla saniyeler içinde doğru kantifikasyon sağlar.

Kolay reaktif QC testi

ELISA veya HPLC gibi immüno assay tabanlı tekniklerle spesifik proteinlerin hızla tanımlanması, sürece saatler ekler ve sonuçları geciktirir. Octet® N1 Sistemi ile proteinler ve antikorlar, ham numunelerde bile yüksek özgüllük ve hassasiyetle birkaç saniye içinde nicel hale gelebilir.

Zahmetsiz kinetik

Yalnızca 4μL numune kullanarak dakikalar içinde bağlama etkileşimleri için hız ve benzeşim sabitleri alın. Hem küçük bir fiyat hem de küçük bir boyut ile, Octet® N1 Sistemi kendi kişisel etiketsiz kinetik sisteminiz olabilir. Kutudan çıkmaya hazır olan basit iş akışları, laboratuvar tezgahınızda tahlilleri kolaylıkla çalıştırmanıza olanak tanır.

Daha akıllı tahlil geliştirme

Değişen koşulların bağlama etkileşimleri üzerindeki etkilerini gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunan Octet® N1 Sistemi, sadece birkaç dakika içinde daha iyi immüno assaylar geliştirmenizi sağlar. En iyi antikor çiftlerini bulup, en iyi test parametrelerini tanımlayarak ve hatta bir ELISA'yı adım adım oluşturarak ve optimize edilebilir.

Uygulamalar

Kinetik Etkileşimlerin Kolayca Belirlenmesi

Sadece 4 μL numune kullanarak dakikalar içinde bağlama etkileşimleri (ka, kd, KD) için hız ve benzeşim sabitleri alımına imkan tanır.

Spesifik Proteinin Varlığını Anında Tespiti

Sadece bir damla numunede aktif proteinlerin varlığını veya yokluğunu tespit edilmesi ve karmaşık çözeltilerde belirli proteinleri kolayca tanımlanmasını sağlar. Octet® N1 sisteminden gelen veriler jel görüntüleme ve blotlama gibi mevcut yöntemleri tamamlar ve gerçek zamanlı bağlama eğrileri anında görsel onay verir.

Proteininizi Güvenle Hızla Ölçün

Ham ortamda bile protein konsantrasyonlarını etiketleme veya ikincil reaktifler olmadan ölçümünü sağlar. Birkaç ng/mL'ye kadar geniş bir dinamik aralık ve hassasiyete sahip olan Octet® N1 sistemi, genellikle saatler sürebilen geleneksel yöntemlere kıyasla saniyeler içinde doğru nicelik sağlar.

Label-Free Assays in a Drop

İndir