Sartobind® A4 Kağıdı

Sartobind® membranları, IEX, metal şelat veya afinite kromatografisi için makro gözenekli, selüloz bazlı membranlardır. Gözenek yapısı, yüksek akış hızlarında büyük moleküller için yüksek bağlanma kapasitesi sağlar.

Ürün no : 94IEXS42-001

Sartobind® membranları, bağlama ve elute modunda büyük moleküllerin yakalanması veya akış modunda cilalama için kullanılır. Geniş gözenekler ve hedef maddenin ligandlara hemen bağlanması nedeniyle adsorbe edicilerdeki difüzyon süresi ihmal edilebilir. Geleneksel boncuklarda olduğu gibi gözenek difüzyonu yoktur, ancak mikro gözenekli membran yapısının herhangi bir noktasında film difüzyonu vardır. Konvektif akış koşullarında, mobil fazın moleküllerinin hareketi sadece pompa basıncı ile yönlendirilir. Bu nedenle membran adsorplayıcılar, son derece kısa döngü süreleri ve olağanüstü yüksek akış hızı ve verim özelliklerine sahiptir.

Sartobind® Membrane Chromatography Datasheet

İndir