Laboratuvar Yönetiminin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Politikası

Sartonet Seperasyon Teknolojileri A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı, gerçekleştirdiği laboratuvar faaliyetlerinde ve ürettiği kalibrasyon sonuçlarının sertifikalandırılmasında tamamen bağımsızdır.

Bu kapsamda Sartonet Seperasyon Teknolojileri A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarlarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı,

Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi,

Laboratuvarımızda yapılacak olan kalibrasyonlarla ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları kalibrasyon sayısından veya bu kalibrasyondan alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi;

Sürekli olarak yapılan risk analizleri ile potansiyel uygunsuzlukları azaltmayı, laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını mesleki sorumluluk sigortası ile tazmin etmeyi,

Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı;

TS EN ISO/IEC 17025:2017 laboratuvar Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakların temin etmeyi,  tüm Laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederim.

 

Laboratuvar Yönetiminin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Politikası'nı buradan indirebilirsiniz.

1
2
3