Laboratuvar Kalite Politikası

SARTONET SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı olarak politikamız; kalibrasyon hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, kalibrasyon metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen yetkin personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Kalibrasyon hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart kalibrasyon metotları kullanılmakta olup, ölçülen cihaz, alet ya da ölçme büyüklüklerinde, ulusal ve/veya uluslararası SI birimleri’ne göre izlenebilirlik zincirinin sürekliliği sağlanmaktadır.

Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025’e uygun bir Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve kalibrasyon çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Kalibrasyon laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması, dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması ve laboratuvar faaliyetlerinin tutarlı olması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kaliteli hizmet SARTONET SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı’nın temel ilkeleridir.

Yapılan risk analizleri ile tarafsızlık ile ilgili oluşabilecek riskler belirlenerek en az seviyeye indirilmektedir.

SARTONET SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı’nın Yönetimi olarak; Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederim.

1
2
3