Kalibrasyon Hizmeti

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre Edilen Cihaz

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartlar

En iyi ölçüm Kapasitesi (Genişletilmiş ölçüm belirsizliği k=2) (±)

Açıklamalar

Kalibr. Yapılacağı

Yer

Akreditasyon Durumu

Otomatik Olmayan Tartım Cihazları

Terazi Kalibrasyonu

1 mg < m < 5 kg
5 kg < m < 110 kg

E2 Sınıfı Kütle ile

F1 sınıfı kütle ile

2,4.10-6

8.3.10-6

EURAMET/ cg-18/ V.4.0

Kalibrasyonlar Terazinin kullanıldığı yerlerde yapılır.

m: Kütle

Yerinde Kalibrasyon

Akredite Değil

Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı
(İnkübatör, Etüv, Sterilizatör, Buzdolabı, Derin Dondurucu, vb.)

-30 °C ≤ T ≤ 350 °C

Hacim İçerisindeki Sıcaklık Dağılımı

1,23 °C

Laboratuvarda ve yerinde
Kalibrasyon
EURAMET cg-20 V.5.0

EN 60068-3-5
EN 60068-3-11
Dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon Prosedürü
T: sıcaklık

Yerinde Kalibrasyon

Akredite Değil

 

Görevi

Adı Soyadı

İmza

HAZIRLAYAN

Kalite Yöneticisi

ONAYLAYAN

Genel Müdür

 

Formu buradan indirebilirsiniz.