KALİBRASYON HİZMET LİSTESİ

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre Edilen Cihaz

Ölçüm Aralığı

Ölçüm Şartlar

En iyi ölçüm Kapasitesi (Genişletilmiş ölçüm belirsizliği k=2) (±)

Açıklamalar

Kalibr. Yapılacağı

Yer

Akreditasyon Durumu

Otomatik Olmayan Tartım Cihazları

Terazi Kalibrasyonu

1 mg ≤ m < 5 kg
5 kg ≤ m ≤ 110 kg

E2 Sınıfı Kütle ile

F1 sınıfı kütle ile

2,1.10-6

9.7.10-6

EURAMET/ cg-18/ V.4.0

Kalibrasyonlar Terazinin kullanıldığı yerlerde yapılır.

m: Kütle

Yerinde Kalibrasyon

Akredite

Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı
(Etüv, Fırın, Buzdolabı, Derin Dondurucu, Soğuk oda, Soğutucu, İnkübatör, Sterilizatör, İklimlendirme kabini, vs)

-30 °C ≤ t ˂ 50 °C

50 °C ≤ t ≤ 200 °C

Yerinde Kalibrasyon

0,70 °C

1,50 °C

Yerinde
Kalibrasyon
EURAMET cg-20 V.5.0

EN 60068-3-5
EN 60068-3-11
Dokümanlarına uygun Yerinde Kalibrasyon Sistemi
t: sıcaklık

Yerinde Kalibrasyon

Akredite