HyperCel STAR AX

HyperCel Star AX, fonksiyonel grup olarak bir birincil amin içeren tuza dayanıklı bir anyon değiştiricidir. Besleme akışı manipülasyonu olmadan bir arıtma iş akışına kolayca entegre edilebilir.

Ürün no : 20197-032

HyperCel STAR AX, farklı elektrik iletkenliğinde yüksek üretkenlikte protein yakalaması için dizayn edilmiş endüstri ölçekli anyon değişim kromatografisidir.

Özellikler ve Faydalar

  • Kısa kalma süresinde (2 dakika veya daha az) yüksek dinamik bağlama kapasitesi (DBC)
  • Seyreltilmemiş hammaddeden orta veya yüksek iletkenlikte doğrudan protein yakalama
  • Hızlı hammadde işleme için mükemmel akış hızı özellikleri
  • Geniş bir iletkenlik aralığında (2 – 15 mS/cm) tutarlı, ayırt edici seçicilik
  • Gelişmiş süreç ekonomisi

Büyük ölçekte ve ticari kullanıcıların ve düzenleyici otoritelerin taleplerini karşılamak için üretilmiştir.

Uygulamalar

  • Rekombinant proteinlerin, mono- ve poli-klonal antikorların, plazma türevlerinin doğrudan yakalanması
  • Seyreltilmemiş Plazmadan Doğrudan Albümin Yakalama
  • Protein A Monoklonal Antikorun (MAb) Yakalanmasından Önce CHOP'lerin Erken Uzaklaştırılması

 

HyperCel STAR AX Datasheet

İndir