Plastik Plus

Bir elektrik yüküyle birleştirilen Plastic Plus mikro taşıyıcılar, hücre çekiciliğini ve bağlanmasını güçlendirir. Toksik olmayan Plastik mikro taşıyıcılar gibi, Plastic Plus da stiren kopolimerden sağlam bir şekilde yapılmıştır ve hasat hücresi canlılıkları tipik olarak %95'ten fazladır.

Ürün no : PPIR-221-020

Plastic Plus mikro taşıyıcılar, hem araştırma hem de üretim gereksinimlerine hizmet etmek için hem steril olmayan hem de steril kullanıma hazır formatlarda sunulmaktadır.

Plastic Plus mikro taşıyıcıların katı çekirdeği, hasatta verimli hücre ayrılmasını kolaylaştırır ve genişleme süreçleri sırasında hücre kritik kalite özelliklerini korurken yüksek hücre canlılığını destekler.

Microcarrier Products Datasheet

İndir