Filtre ve Filtasyon Prosesinin Validasyonu Eğitimi – 24 Ocak 2018 – Ankara

İLGİLİLER BİLGİSİZ, BİLGİLİLER İLGİSİZ OLMAMALI”

Sizlerin de bildiği gibi Sağlık Bakanlığımız, 1 Ocak 2018 itibarı ile PIC/S üyesi olacaktır. PIC/S üyeliği ile tüm sıvı ilaçların üretiminde “Filtre Validasyonu” zorunluluğu gündeme gelmiştir. Bu zorunluluk ruhsat sahibi firmaları doğrudan etkileyeceği gibi Sağlık Bakanlığının ilaçta yerelleşme eylem planı doğrultusunda ithalatçı firmaları da doğrudan etkileyecektir.

Kuruluşumuz Sartonet, membran filitrenin mucidi olan Sartorius Firmasının otuz dört yıldır mümessilidir, bu kadar yıldır bu sektöre hizmet vermiş bir kurum olarak da bu konudaki eşsiz bilgi birikimimizi paylaşmak amacı ile bugünlerde çok önem arz eden bir konuda eğitim programı hazırladık,  “FİLTRE VE FİLTRASYON PROSESİNİN VALİDASYONU” adı altında hazırladığımız  bu eğitim programımız ile İlaç Sektörünü bilgilendirmeyi bir görev sayıyoruz.

6 Aralık 2017 tarihinde İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) üyelerine düzenlediğimiz bu eğitimi gelen yoğun talep üzerine genişleterek tüm ilaç firmalarını kapsayacak şekilde 10 Ocak 2018 tarihinde İstanbul ve 24 Ocak 2018 tarihinde Ankara olmak üzere iki etapta düzenlemeye karar verdik.

Eğitimimizin içeriği özetle; bu konu ile ilgili tüm otoritelerin; Filtre ve Filtrasyon Prosesi konusundaki talimatlarının, bildirilerinin ve tavsiyelerinin yorumları şeklindedir.

Bir tam güne sığdırılmış bu eğitimimizin konu başlıkları ve eğitim programı ayrıca gönderilecektir.

Saygılarımızla,

Sartonet Seperasyon Tekonolojileri A.Ş.


Seminer Yeri: Ankara

Tarih: 24 Ocak 2018


Ön Kayıt ve Katılım Koşulları

Eğitimimiz ücretlidir ancak müşterimiz olan kurumlarda ücret alınmayacaktır.

Katılımcı sayısı sınırlıdır. Ön kayıt için lütfen aşağıdaki katılımcı bilgi formunu doldurarak en geç iki hafta içinde 02163265251 nolu faksa ya da sartonet@sartonet.com adreslerine elektronik posta ile yollayınız.

*Seminere aynı firmadan katılımcı sayısı 3 kişi ile sınırlıdır.


Katılımcı Bilgi Formu

Ad/Soyad:

Telefon:

E-Posta:

Firma:

Görev:

Not: Seminer Konu Başlıkları ve diğer bilgiler ayrıntılı olarak tarafınıza gönderilecektir.