Sartorius-Sartonet Filtre Validasyon Süreçleri 2. Aşama: Sartonet Lab

Filtre validasyon çalışmalarının başlangıç aşamasında gerekli olan dokümanların neler olduğu, Türkiye ve Almanya laboratuvarlarında yapılacak çalışmalarda izlenecek yollar ve dokümanların kontrolünün nasıl yapılması gerektiği bilgisi aktarılmaktadır.