Çapraz Akış Tutucuları

Bir TFF sürecini yürütmek için gereken kuvvetler nedeniyle, iç baskılara karşı destek sağlamak için sağlam bir tutucuya ihtiyaç vardır. Ayrıca, tutucu ve contalar besleme, tutma ve permeat hatlarının sıvı dağıtımını sağlayabilir. Bağımsız bir TFF kaseti söz konusu olduğunda, bunların tümü tek kullanımlık bileşenin içine yerleştirilmiştir. 

Küçük ölçekli dilim formatı (Sartocon® tutucular) veya büyük ölçekli kübik format (Sartoflow® tutucular), TFF kasetlerinin çeşitli boyutları, akış oranları ve membran alanlarını barındıran çeşitli TFF tutucular vardır.

Sartocon® Tutucular
Sartocon®  tutucular, Sartocon® Slice ve Sartocon® Slice 200 kasetleriyle kullanım için tasarlanmıştır. Sartocon® 2 plus tutucu, kübik formatlı Sartocon® kasetlerini barındırabilir.                                                                          

Sartoflow® Tutucular
Sartoflow® 10 ve Sartoflow® 20 tutucular, üretim ölçeğinde TTF adımları için kübik tasarımda Sartocon® çapraz akışlı kasetlerle kullanım için optimize edilmiştir.

Sartocon Slice Datasheet

İndir

Sartoflow Datasheet

İndir

Benzer Ürünler