Filtrenin Seçilmesi ve Filtrasyon

Filtrenin Seçilmesi ve Filtrasyon

Tüm sektöre eğitimler düzenliyorsunuz, böylesine uzmanlık gerektiren konuda eğitim düzenleme fikrinin nasıl doğduğunu sizden dinlemek isteriz. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul edildi. Bu üyelik, ilaç ruhsatlarında likit ürünlerin üretiminde kullanılacak doğru filtrenin seçimi ve filtre validasyonu zorunluluğunu getirmiştir.