Bioexpo 2020 Online Sunum

Günler                       Saatler 16.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
   
10:00-11:00 İlaç Endüstrisinde Regülasyonlar Çerçevesinde  Prosese ve Ürüne Uygun Doğru Filtrenin Seçimi Data Integrity’ye Uygun Terazi Hangi Teknik Özelliklere Sahip Olmalıdır? Filtre Kimyasal Kalıntı Testleri Extractables-Leachables
Bio.Mustafa YETİM Uzm.Bio.A.Kaan KORKMAZ
Uzm.Bio Erol AYDIN                       Dr .Bio Ali R.FIRAT
11:00-12:00 Regülasyonlara Göre Terazilerde Data Integrity İlaç Endüstrisinde Regülasyonlar Çerçevesinde Prosese ve Ürüne Uygun Doğru Filtrenin Seçimi Mikropipet Kullanımındaki Hatalar
Bio.Mustafa YETİM Uzm.Bio Erol AYDIN                       Dr .Bio Ali R.FIRAT Bio.Mustafa YETİM
14:00-15:00 Ürün İle Filtrenin Kimyasal Uyumluluğunun Tespiti Canlılık Testi ve Bakteri Yükleme Testi QbD Çerçevesinde Regülasyonlara Göre Prosese ve Ürüne Uygun Doğru Filtrenin Seçimi
ve Ürüne Özel İntegrity Test Değerlerinin Belirlenmesi Viability &Bacteria Challange Test Uzm.Bio Erol AYDIN                       Dr .Bio Ali R.FIRAT
Chemical Compatibility ve PIT Ö.Cem ERDEM
Uzm.Bio.A.Kaan KORKMAZ