Bacteria Challenge Testte filtreye gelen ürünler canlı mı?

Günümüzde gözenek çapı ile sınıflandırılmakta olan membran filtrelerin en önemli kullanım alanlarından biri de sterilizasyondur. Tüm dünyada kabul edilen standartlarda sterilizasyon amaçlı steril filtrelerin gözenek çapı 0,2 μm olarak kabul edilmektedir. 80’li yıllara kadar filtre üreticilerinin kendi geliştirdikleri, fiziksel prensiplere dayanan testler mevcut olsa da 0,2 μm gözenek çapını doğrulayabilecek standart bir test bulunamamıştır. 1983 yılında ASTM’nin HIMA tarafından geliştirilen “Bacteria Challenge Test” metodunu bir standart haline getirmesi ile, 0,2 μm filtreler için geçerli model mikroorganizma, bu mikroorganizmanın konsantrasyonu, besiyeri ve filtrasyon koşulları belirlenmiştir.