Analyzers for Ambr®

Ambr® sistemleri, bir dizi biyoproses analizör teknolojisiyle uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu, Ambr® sistemine entegrasyon yoluyla veya biyoreaktör numune verilerinin otomatik aktarımı ve analitik sonuçların döndürülmesi yoluyla olabilir.

Entegre analizörler, hücre canlılığı, canlı hücre yoğunluğu ve metabolit seviyeleri dahil olmak üzere temel hücre kültürü proses parametrelerinin rutin ölçümüne izin verir. Veri bağlantılı analizörler, ürün titresi, glikozilasyon seviyeleri ve hücre kültürü ortamı bileşimi dahil olmak üzere kritik kalite özniteliği (CQA) bilgileri sağlar.

Ambr® Analiz Modülü, pH sensörü kalibrasyonunu ve BioPAT Spectro uygulamalarını otomatikleştirir.

Ambr® sistemine tamamen entegre olan biyoreaktör numuneleri, Analiz Modülüne pipetlenir ve sonuçlar, biyoreaktör proses verileriyle birlikte Ambr® yazılımına döndürülür.

  • İlk biyoreaktör kabı pH sensörü kalibrasyonu
  • Biyoreaktör sıcaklığına uygun analiz sıcaklığı
  • Otomatik proses içi, pH sensörü yeniden kalibrasyonu

Broch Ambr 15-250 Integrated Analyzers

İndir