İTİRAZ, ŞİKAYET, ÖNERİ FORMU

İTİRAZ/ŞİKÂYET/ÖNERİ ALIMI

İtirazın Şikâyetin Önerinin Konusu-Tanımı
İtiraz/Şikâyet /Önerinin Sahibi:

(Firma Adı, Ünvan, İsim)

Adres:

Telefon:

e-mail:

Tarih No
İtirazı/Şikâyeti/Öneriyi Alan

DEĞERLENDİRME

İtiraz/Şikâyetin/ Önerinin Değerlendirilmesi (varsa açıklama)
Değerlendirme Tarihi
İtirazı/Şikâyeti/

Öneriyi Değerlendiren

İmza

Uygunsuzluk Formu Açılmalı

No

DÖF Formu Açılmalı

No

Sonuç:

GERİ BİLDİRİM

İtiraz/Şikâyet/Öneri Sahibine Geri Bildirim Yapıldı mı?

Evet

Hayır

Açıklama: